директор реклама

Габриела Грънчарска 02/ 4622 007, 4622 000
087/ 986 12 07


направление ИНДУСТРИЯ

02/ 4622 011, 4622 007; 087/ 986 12 11
e-mail: industria@elmedia.net


направление ЕНЕРГЕТИКА

02/ 4622 011, 4622 007; 087/ 986 12 11
e-mail: el_media@elmedia.net


направление СТРОИТЕЛСТВО

02/ 4622 021, 4622 007; 087/986 12 21
e-mail: stroiteli@elmedia.net


направление ИНФРАСТРУКТУРА

02/ 4622 021, 4622 007; 087/986 12 21
e-mail: stroiteli@elmedia.net


направление СЕЛСКО СТОПАНСТВО

02/ 4622 031, 4622 007; 087/986 12 31
e-mail: agrobio@elmedia.net


редакционен екип:

02/ 4622 052, 4622 000


абонамент и разпространение

02/ 4622 003, 087/ 986 12 03


счетоводство и финанси

02/ 4622 004, 087/ 986 12 04


за кореспонденция

1680 София, п.к. 110
Факс: 02/ 4622 019, 4622 099
e-mail: el_media@elmedia.net
web: www.elmedia.net


адрес на офис

1680 София, бул. България 58, вход С
раб. време: 08:30 - 17:30ч.